JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרות"

    חידות חשיבה (49)

חידות חשיבה (49)

חקלאי חילק את שדהו ל- 3 אזורים שהיו שווים בשטח, בכמות העשב ובקצב צמיחתו. היו לו 7 פרות בריאות בשר, כמו אלה שבחלום פרעה. קצב אכילת העשב של כל הפרות

5 תגובות לכתבה המלאה