JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרנויה"

    מחשבות על שלום

מחשבות על שלום

בסוף שנות ה-80 השתתפתי בסמינר "Nottingham" בפסיכוגריאטריה. בפרקי הזמן שבין ההרצאות התנהלו שיחות ערות בין משתתפי הסמינר – ישראלים, המרצים הבריטים, האמריקאים והקנדים. בסמינר זה התיידדתי עם אחד המרצים, פרופסור מלונדון.

3 תגובות לכתבה המלאה