JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרשנות"

    70 פנים ליהדות

70 פנים ליהדות

"אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני" (ויקרא כו, מו). הפירוש הדתי-חרדי לפסוק זה הוא כי בהר סיני התקבלו התורה שבכתב והתורה שבעל פה,

11 תגובות לכתבה המלאה