JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרשת השבוע"

    המארח האולטימטיבי

המארח האולטימטיבי

גם פרשה זו, כקודמתה, עמוסה באירועים דרמטיים מדהימים. הפרשה מתחילה בביקור שלושת המלאכים אצל אברהם ובשורת הלידה של יצחק, ממשיכה בתיאור המשא ומתן שמנהל אברהם על סדום ועמורה, תיאור גילויי

6 תגובות לכתבה המלאה