JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרשת השבוע"

    שמות ופירושיהם

שמות ופירושיהם

פרשה זו, כקודמתה וכאלו שבאות אחריה, מככבת על שולחננו מדי שנה בליל הסדר. אנו לומדים פה על מספר מכות מצרים: דצ"ך עד"ש ב' – שבע מכות מתוך העשירייה הידועה. אך

6 תגובות לכתבה המלאה