JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "פרשת השבוע"

    דברי הספד למנהיג ולאדם

דברי הספד למנהיג ולאדם

בפרשה זו מסיימים בשעה/שנה טובה לקרוא את התורה על 29 פרשותיה, ומגיעים בשירת "האזינו" אל אחת מפסגותיה, לטעמי לפחות. ניתן לציינה כאחת השירות המאלפות והמעניינות בספר הספרים, מכל בחינה ומבט:

7 תגובות לכתבה המלאה