JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "צורות גאומטריות"

    חידות חשיבה (69)

חידות חשיבה (69)

נשתמש בקיצורים הבאים: ס"מ = סנטימטר; סמ"ר = סנטימטר רבוע; איך ניתן לבנות, בעזרת קיסמים שאורך כל אחד מהם 1 ס"מ, צורות גאומטריות שכל אחת מהן מורכבת משרשרת רצופה של

תגובה אחת לכתבה המלאה