JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ציון"

    נס תקומת עם ישראל במולדתו – עד מתי? (2)

נס תקומת עם ישראל במולדתו – עד מתי? (2)

במאמר הקודם בסדרה סקרתי את התנודתיות בגודלה של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, ממלכות דוד ועד לאחר חורבן בית שני. במאמר זה אדון בשינויים שחלו בגודלה של האוכלוסייה מתחילת המאה ה-4

4 תגובות לכתבה המלאה