JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ציונות בימינו"

    לחרף, לגדף, לנאץ

לחרף, לגדף, לנאץ

עם התחזקות התרבות ההלניסטית באזור, ולאחר החורבן הגדול וכישלון מרד בר-כוכבא, חש רבי יהודה הנשיא כי היהדות הולכת להישמד ואיתה גם כל "התורה שבעל פה". הוא מיהר לקבץ ולערוך את

תגובה אחת לכתבה המלאה