JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ציונים"

    טיפוח חשיבה ואוריינות יוביל למצוינות

טיפוח חשיבה ואוריינות יוביל למצוינות

כפי שנודע לאחרונה, תוצאות מבחני פיז"ה ומבחנים בין-לאומיים אחרים אינם מחמיאים למדינת ישראל. בתור מדינה קטנה באזור לא אוהד השקועה בבעיות רבות פנימיות וחיצוניות איננו יכולים להרשות לעצמנו הישגים עלובים

10 תגובות לכתבה המלאה