JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "צרפת"

    ממסעות הצלב עד תבוסת וישי (2)

ממסעות הצלב עד תבוסת וישי (2)

כפי שהבטחתי בסוף חלקו הראשון של המאמר, בחלק זה אספר על הנסיבות שהביאוני לאוברניי במקום, למשל, לתאילנד. מלכתחילה תיארתי את המשיכה שבאה מהלב, ועתה אתאר את המשיכה למקום שבאה מחלק

5 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 7