JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "קורס מקוון"

    לקפוץ על רכבת הטכנולוגיה

לקפוץ על רכבת הטכנולוגיה

רשת האינטרנט וההתפתחות הטכנולוגית שינו את חיינו לבלי הכר.  השפעת הטכנולוגיה מתבטאת באופנים רבים – הסמארטפון וההשפעה שלו על חיינו, הרשתות החברתיות, היכולת לאתר מידע בחלקיקי שניה, גוגלגלאס ועוד. כעת

8 תגובות לכתבה המלאה