JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "קליטת עליה"

    נציב קבילות עולים

נציב קבילות עולים

יש לנו, לחברה בישראל, בעיה. נכשלנו בקליטת הקהילה של יוצאי אתיופיה (ואגב, גם קהילות עולים אחרות). היום הכול עוסקים בצעדים הנדרשים והראויים לטיפול במצב ולתיקונו. חוששני כי הצעדים המוצעים והמועלים

2 תגובות לכתבה המלאה