JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "קליטת עליה"

    מהגרים, עולים וקליטה

מהגרים, עולים וקליטה

עליתי עם הוריי לפלשתינה ב-1933. אבא עלה ראשון והחל בהתארגנות עצמית ובהכנות לבוא המשפחה, ואנחנו הגענו כעבור חודשים מספר. הושלכתי לבית-ספר, לכיתה שהייתה כולה "ילידים" – ילדים ששלטו היטב בשפה

תגובה אחת לכתבה המלאה