JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "קנאים"

    לדבר אל נפש הקנאים

לדבר אל נפש הקנאים

ישראל נשלטת על ידי קנאים בתמיכת הרוב בעם. הסיכוי היחיד לשנות באמצעים דמוקרטיים את משטר העוול, הדיכוי והשחיתות של הקנאים הוא להתמודד על נפש העם שלנו, שהפך ברובו קנאי. טוב

9 תגובות לכתבה המלאה