JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "קריאה"

    ידיעת הקריאה בספק

ידיעת הקריאה בספק

להמצאת האלפבית, כמו לכל המצאה מתוחכמת, נדרשו מאות שנים עד שהובנה ועד שהתגלו צפונותיה. היוונים, שקיבלו את האלפבית מידי הסוחרים הפיניקיים (או העברים) התקשו ביישום טכנולוגיה של תקשורת כתובה שאיננה

9 תגובות לכתבה המלאה