JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "רגשות"

    נשים, מזרחים ורגשות

נשים, מזרחים ורגשות

אבקש לפתוח מאמר זה בכמה עובדות הידועות, לדעתי, לרוב הציבור בישראל: מפא"י, בגלגוליה ובשמותיה השונים, שלטה ללא עוררין בפוליטיקה הישראלית מהקמת המדינה ועד 1977. במשך כל שלטון מפא"י הייתה רק

10 תגובות לכתבה המלאה