JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "רווח"

    פיקציות חשבונאיות

פיקציות חשבונאיות

שתי ידיעות שהתפרסמו לאחרונה באמצעי התקשורת מעוררות שאלות קשות על ההתנהלות של הבנקים, של רואי החשבון שלהם ושל המפקחת של הבנקים. על פי האחת בנק לאומי מתכוון למכור את בניין

8 תגובות לכתבה המלאה