JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "רונה רמון"

    הערות שוליים

הערות שוליים

נתניהו כמנהיג העם קיימות פרשנויות רבות למושג "מנהיג", ולא אפרוש אותן שכן תקצר היריעה. אבל אגע שלא ברצוני, אפילו מתוך מיאוס על עצמי שאני חוזר ונוגע שוב ושוב, בענייני בנימין

15 תגובות לכתבה המלאה