JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "רינו צרור"

    הלקח מההיסטוריה

הלקח מההיסטוריה

ההיסטוריונים מתחלקים לקבוצות שונות מבחינת תפיסת ההיסטוריה. השכיחה ביותר ביניהן היא זו של היסטוריונים שרואים בהיסטוריה ממשות פעילה ולא אוסף של תוצאות של מחקרים שנערכים בידי בני אדם ושיש לבדוק

4 תגובות לכתבה המלאה