JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "רפש"

    אנו, האזרחים הפשוטים, כועסים

אנו, האזרחים הפשוטים, כועסים

אנו האזרחים הפשוטים כועסים. כועסים מאוד. עליכם הפוליטיקאים, אתם, שמנהלים קרבות מאסף אחד מול השני, כשכל אחד מהצדדים מעוניין שנראה את עוולותיו של האחר, ותוך כך פוגעים באמון שלנו בכם.

7 תגובות לכתבה המלאה