JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שופר סל דו"ח 2014"

    דווח רבעון 3 2014 של שופרסל

דווח רבעון 3 2014 של שופרסל

שופרסל דווחה על התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2014 שופרסל ממשיכה ביישומה של התכנית האסטרטגית שיצאה לדרך ברבעון הקודם, שבמרכזה הוזלת הסל לצרכן הישראלי ובכלל זה:

אין תגובות לכתבה המלאה