JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שידוך"

    שאלות למחפשי תשובה

שאלות למחפשי תשובה

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשנת 2011, 22% מהחרדים הגדירו את עצמם חוזרים בתשובה. על פי מחקר מלפני שמונה שנים של מכון ירושלים, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

4 תגובות לכתבה המלאה