JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שינו זוארץ"

    חבל

חבל

אי אפשר לנתק את הודעת ההתפטרות של שינו זוארץ מתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מדברים שאמרתי עם כניסתו לתפקיד, זאת אחרי מאה ימי חסד מאז מינויו. שינו הצטייר בשלושת החודשים

5 תגובות לכתבה המלאה