JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שיר"

    מתנת מילים

מתנת מילים

מילים נספגות בגוף ההשראה צפה כמו שמן, מעומק ההברה לעוף חרוז עם חרוז שיר מתזמן.   תת הכרה עם דמיון נפגשים בצומת המסילה של המילה. בתוך הלב משפטים גועשים, זו

11 תגובות לכתבה המלאה