JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שכבות מוחלשות"

    כיפת ברזל חברתית

כיפת ברזל חברתית

לנושא הצדק החברתי יש השלכות כבדות משקל על חיזוק החוסן הלאומי. יכולתה של חברה להתגייס, להילחם ואף להקריב מעצמה קשורה הדוקות בסולידריות החברתית. לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, יחד עם קשת רחבה

18 תגובות לכתבה המלאה