JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שלטון מקומי"

    ביזור לעומת ריכוזיות – ניתוח מקרה בעת משבר הקורונה

ביזור לעומת ריכוזיות – ניתוח מקרה בעת משבר הקורונה

השלטון המקומי והשלטון המרכזי חיים במערכת יחסים מורכבת עוד מימי קום המדינה. השלטון המקומי בישראל כולל 72 עיריות, 125 מועצות מקומיות, 54 מועצות אזוריות ושתי מועצות תעשייתיות. היסטורית, השלטון המקומי

12 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 13