JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שמות"

    והמספרים עצמם, היכן הם ומה טבעם?

והמספרים עצמם, היכן הם ומה טבעם?

המגע הראשון והברור שיש לנו עם המספרים הוא באמצעות שמותיהם. בכל החישובים אנו משתמשים רק בביטויים שמייצגים מספרים כישויות הניתנות לייצוג מלא על ידי תווים. גם אם נגדיר מספר כתוצאה

6 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 5