JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שנה חדשה"

    שתהיה שנה חדשה טובה

שתהיה שנה חדשה טובה

הכותרת מביעה את סלידתי משינוי נוסח הברכה שאליו הורגלתי מאז הולדתי, ומתפיסת מקומו על ידי הנוסח: "שנה אזרחית טובה". כאש בשדה קוצים אוסטרלי התפשטה הברכה החדשה בקרב בני ישראל והפכה

2 תגובות לכתבה המלאה