JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שקר"

    ברכות ושקרים

ברכות ושקרים

בפרשה המסיימת את החומש אנו יכולים לשוב ולהתפעל מגדולתו של יוסף לאחר הסיפור הטעון עם אחיו, ולהתרשם ממנו בשני אירועים: האחד לפני מות אביהם והשני לאחריו. כאשר קירב את שני

2 תגובות לכתבה המלאה
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!