JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "שרשרת זהב"

    חידות חשיבה (9)

חידות חשיבה (9)

(א) רז ביקש מצורף לחבר 5 שרשרות זהב קצרות, כל אחת בת 3 חוליות (ראו איור 1 למטה), לשרשרת ארוכה אחת. רז ביקש שהעבודה תסתיים תוך זמן קצר ככל האפשר.

6 תגובות לכתבה המלאה