JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "תדיראן הולדינגס"

    מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס

מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס

העלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס מ-Baa1 ל- A3 הינה כתוצאה משיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של החברה בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי

אין תגובות לכתבה המלאה