JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "תואר אקדמי"

    מתייחסים למנהלי ההשקעות כטיפשים וגנבים

מתייחסים למנהלי ההשקעות כטיפשים וגנבים

בראשית חודש ספטמבר פירסמה דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, תקנות הקובעות את החובה למנות ועדת השקעה בכל "גוף מוסדי" המנהל חסכונות של הציבור, כלומר כל תאגיד המנהל

6 תגובות לכתבה המלאה