JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "תיקצוב דיפרנציאלי"

    שוויון הזדמנויות בחינוך

שוויון הזדמנויות בחינוך

לאחרונה עלה ביתר שאת לסדר היום הציבורי נושא התקצוב הדיפרנציאלי בחינוך. מטרתה המוצהרת של מדיניות העדפה מתקנת זו היא להבטיח שוויון הזדמנויות בחינוך, לצמצם את פערי ההישגים של התלמידים בארץ,

22 תגובות לכתבה המלאה