JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "תרבות המזרח"

    עוצמת הרכות

עוצמת הרכות

בתרבות המערב, ובטח במקורותינו, המושג ״רך״ מעורר בדרך כלל אסוציאציות של סלידה וחוסר הערכה, למשל הצירוף ״רך לבב״. הורינו ומחנכינו דרשו מאתנו לא פעם שלא נהיה רכים כלפי תוקפינו ואפילו

28 תגובות לכתבה המלאה