JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "107"

    חידות חשיבה (107)

חידות חשיבה (107)

ריבוע מחולק לארבעה חלקים (ראו בתמונת הכותרת). הנקודות השחורות הן באמצע צלעותיו והנקודה O היא מפגש ארבעת הקווים הפנימיים. נתונים השטחים של שלושה חלקים. מהו שטח החלק הרביעי?   רמז

2 תגובות לכתבה המלאה