JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "AMAZON"

    מאין תיפתח הרעה?

מאין תיפתח הרעה?

על רקע מעט עובדות והרבה שמועות המרחפות במקומותינו בקשר לכניסתה של חברת "אמזון" לישראל, כדאי לעשות קצת סדר בדברים. אשתדל לתרום את חלקי כדי להבהיר את התמונה ואת משמעויותיה האפשריות.

10 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 5
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!