JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "Jaron Lanier"

    המודל העסקי של מערכות ההשפלה הדיגיטליות

המודל העסקי של מערכות ההשפלה הדיגיטליות

ז'רון לניר (Jaron Lanier) בביטוי העוקצני "Bummers" בהתייחסו לענקיות התוכנה אשר התגלגלו למצב שבו הן משפילות אותנו ומדלדלות את כוחנו באופנים שונים. אני בחרתי בביטוי דומה בחריפותו: "מערכות השפּלה". במאמר

6 תגובות לכתבה המלאה