JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "Medicortex"

    לעזור ולקבל מניות – גיוס המונים

לעזור ולקבל מניות – גיוס המונים

בימים אלה מנהלת  חברת מדיקורטקס פינלנד גיוס משקיעים בשיטת גיוס המונים ואנו קוראים לכם לשקול להצטרף, כאשר השיטה מאפשרת גם השקעה של סכומים קטנים יחסית. על חברת Medicortex חברת מדיקורטקס פינלנד

4 תגובות לכתבה המלאה