JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ספורט"

    תרבות הספורט היא חלק מהתרבות הלאומית

תרבות הספורט היא חלק מהתרבות הלאומית

בסדרה זו אבחן מהי תרבות ספורט בחברה ובמדינה, ואבדוק את משמעותה במדינות שונות בעולם וכמובן בישראל. אתחיל בכמה הבהרות בסיס: כל הכתוב בסדרה זו התבשל בי במשך עשרות שנים של

5 תגובות לכתבה המלאה